Metamorfoosse testimise implementatsioon päringsüsteemil Optime näitel

Nimi
Karl Parelo
Kokkuvõte
Automatiseeritud koodi testimine on tarkvaraarenduses juba pikalt olnud standardiseeritud. Siiski leidub firmasid, kes ei ole rahul oma praeguse testimise raamistikuga või ei ole leidnud oma projektile sobivat lahendust. Kui tegemist on päringusüsteemidega, mis tegelevad suurte andmehulkadega, siis on tavapäraste testimismeetoditega lahenduse leidmine veel keerulisem. Sellest probleemist motiveerituna uurib see lõputöö metamorfoosset lähenemist potentsiaalse lahendusena päringusüsteemide testimisele. See uuring pakub ka väärtusliku kogemust firmadele, kes seisavad silmitsi sarnaste probleemidega enda päringusüsteemide testimisel.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Alejandra Duque Torres
Kaitsmise aasta
2023
 
PDF