Gümnaasiumi valikkursuse “Maamõõtmispraktikum” koostamine

Nimi
Kadri Sügis
Kokkuvõte
Magistritöö raames koostati gümnaasiumi valikkursus “Maamõõtmispraktikum”, mis on mõeldud eelkõige Eesti waldorfkoolide 10. või 11. klassi õpilastele. Kursus võib huvi pakkuda ka teistele üldhariduskoolidele, kus soovitakse õpilastele pakkuda algteadmisi lihtsast maamõõtmisest või praktilisi tegevusi matemaatikateadmiste rakendamiseks. Töös kirjeldatakse kursuse eesmärke ja õpiväljundeid, ülesehitust, õppekeskkonda ja õppevahendeid, tuuakse välja kursuse sisu, õppemeetodid ja hindamisvõimalused ning esitatakse õppeprotsesside kirjeldused. Ülevaade antakse ka praktikumi läbiviimisest Tartu Waldorfgümnaasiumi õpilastega.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Magister - Matemaatika ja informaatikaõpetaja
Juhendaja(d)
Marina Lepp
Kaitsmise aasta
2023
 
PDF