COVID-19 mõju Tartu Smart Bike’i kasutusele

Nimi
Karl Gustav Loog
Kokkuvõte
COVID-19 pandeemial oli oluline mõju meie igapäeva elule, märgatavalt oli ka mõjutatud transpordisektor. Tartus võrdlemisi uus rattaringlus süsteem Tartu Smart Bike pakkus alternatiivseid transpordi võimalusi pandeemia ja liikumispiirangute vältel. Siiski on vähe uuritud, kuidas pandeemia mõjutas nende rataste kasutamist. Antud uuringu eesmärk on täita see lünk, analüüsides Tartu Smart Bike süsteemi avalikke andmeid perioodil 2020 kuni 2022, et teha kindlaks kas ja kuidas on rattaringlus muutunud. Uurimustöö tulemused näitavad teostatud sõitude omaduste muutuseid liikumispiirangute vältel. Rattasõidud on muutunud pikemaks nii vahemaa kui ka aja arvelt, kuid keskmine sõidukiirus on vähenenud, mis võib viidata, et rattaid kasutati rohkem vaba aja veetmiseks ja treeninguteks. Uuring tõstatab esile ka võimaluse kasutada Tartu Smart Bike andmeid jätkusuutlikuma ja tõhusama infrastruktuuri ja transpordisüsteemi arendamiseks.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Mozhgan Pourmoradnasseri
Kaitsmise aasta
2023
 
PDF