Häkatonide koostöö dünaamika analüüs: Kvantitatiivsete ja kvalitatiivsete meetodite ühendamine

Nimi
Karl Rapur
Kokkuvõte
Häkatonid on intensiivsed, ajaliselt piiratud üritused, kus meeskonnad teevad koostööd spetsiifiliste probleemide lahendamiseks või uuenduslike tehiste väljatöötamiseks. Viimastel aastatel on teadlased nende ürituste uurimiseks peamiselt kasutanud kvalitatiivseid meetodeid (nt. vaatlusi ja intervjuusid). Nendega kaasnevad teatavad piirangud. Esiteks need meetodid ei skaleeru, kuna nõuavad märkimisväärse inimressursi eraldamist. See takistab suurte häkatonide uurimist. Lisaks ei võimalda kasutatavad meetodid reaalajas saada tagasisidet, mis on vajalik häkatonide korraldajatele.

See uuring demonstreerib kvalitatiivsete ja kvantitatiivsete metoodikate ühendamist koostöödünaamika uurimiseks. Juhtumiuuring teostati mitme meeskonnaga häkatonil, kus andmeid koguti kvalitatiivsete metoodikatega ning nutikate rinnamärkide ja anduritega. Uuring näitas mitmeid koostöödünaamika tegureid, milleks olid kogenud osalejad, meeskonna muutused, keelebarjäärid, eesmärgi selgus, kohanemisvõime ja mentorite tugi. Rinnamärkide kogutud andmed pakkusid teavet kõnelejate järjekorra üle, kõne mustrite, kõne transkriptsioonide ja ruumilise teadlikkuse kohta.

Kuna kaasaegne teadustöö on peamiselt toetunud kvalitatiivsetele andmekogumisinstrumentidele, näitab see uuring erinevaid võimalusi nende vahendite piirangute vähendamiseks, kasutades andureid ja rinnamärke. Ühtlasi paneb see aluse tulevastele teadustöödele, mis saavad kasutada seda tehnoloogiat piirangute ületamiseks ja sedasi uurida suuremaid häkatone ning pakkuda korraldajatele reaalajas tagasisidet.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Tarkvaratehnika
Juhendaja(d)
Alexander Nolte
Kaitsmise aasta
2024
 
PDF