Andmete jaotamiste ja kauguste mõõdute mõjud esindusliku sarnasuse analüüsis

Nimi
Savelii Vorontcov
Kokkuvõte
Esindusliku sarnasuse analüüsis (RSA) on analüüsimise töörist sageli kasutatav arvutuslikus neuroteaduses. Ajust mõõdetud andmete kontekstis see annab meile võimaluse saada erinevate stiimulite esindusi ajus ning võrrelda neid esindusi erinevate aju alade, erinevate loomuliikide ja erinevate modaalsuste vahel.
Erinevate modaalsuste kaudu kogutud andmete võrdlemine on eriti raske neuroteaduse ülesanne sest see vajab meilt mingil viisil seostada neid modalsusi omavahel, mis mõnikord võib olla ebatriviaalne ülesanne.
Ajust kogutud andmete arvutusliku või käitumise mudelitega võib olla veelgi raskem. RSA tegeleb mainitud probleemidega.
Üks küsimus mis tekkib on kui palju lineaarsed korrelatsioonid muutuvad pärast RSA kasutamist, mis on selles tööd uuritud. Meie vaatleme detailselt kuidas korrelatsioonid kahe algmassiivi vahel mõjutavad korrelatsioone vastavate esinduste vahel pärast RSA kasutamist.
Tulemused näitavad, et kõigil juhtudel järgu korrelatsioonid töödeldud andmetel on väiksem või samad kui lineaarsed korrelatsioonid algandmetes. See efekt on eriti nähtav kui lineaarne korrelatsioon kuulub vahepealsete väärtuste hulka (0.3-0.6).
Järeldus on see, et RSA hindab alla lineaarseid korrelatsioone algandmetes. Teistes sõnades, korrelatsioonid algandmetes on tavaliselt suurem või samad võrreldes RSA kaudu arvutatud korrelatsioonidega.
Sellepärast, et mõned aju uurimused mis kasutavad RSA teevad järeldusi sõltuvuse struktuurist võrreldes arvutatud representatsioone, teadmine sellest, kuidas tegelik korrelatsioonide struktuur moonutatakse oleks väga kasulik.
Laiemas perspektiivis, see võib mõjutada meie arusaamist sellest, mis on suur või väike korrelatsioon RSA kontekstis ning millal korrelatsioon on piisavalt märkimisväärne selleks, et järeldada et kaks andmete massiivi are omavahel sõltuvad.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Raul Vicente Zafra
Kaitsmise aasta
2024
 
PDF