Enesekontrolli- ja eksamitestid kursusele „Introduction to programming“

Nimi
Kersti Joala
Kokkuvõte
Tartu Ülikooli kursus „Introduction to programming“ annab üliõpilastele esimesed teadmised programmeerimisest. Käesoleva bakalaureusetöö eesmärk oli luua kursusele uued enesekontrolli- ja eksamitestid. Kokku loodi kaheksa suunavat tagasisidet andvat enesekontrollitesti ning viis eksamitesti. Suunav tagasiside aitab üliõpilastel oma vigadest aru saada ning nendest õppida ja motiveerib oma teadmisi parandama. Testide uuendamine vähendab tõenäosust, et testide küsimused ning vastused üliõpilaste seas levima hakkavad.
Enesekontrollitestide loomisel lähtuti e-õppevahendi loomise mudelist ADDIE. Eksamitestide ülesanded sarnanevad enesekontrollitestide ülesannetele. Materjalid loodi Moodle’i keskkonnas ning need on ingliskeelsed. Üliõpilased said anda enesekontrollitestidele vabavormilist tagasisidet ja see oli suures osas positiivne, üliõpilased leidsid, et enesekontrollitestid aitasid neid.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Reelika Suviste
Kaitsmise aasta
2024
 
PDF