Kursuse “Objektorienteeritud programmeerimine” rühmatööde analüüs

Nimi
Eva Luude
Kokkuvõte
Käesolevas bakalaureusetöös analüüsiti Tartu Ülikooli kursuse “Objektorienteeritud programmeerimine” osalejate koostatud rühmatöid ja nende kirjeldusi. Uurimistöö eesmärk oli leida rühmatööde tugevad ja nõrgad küljed ning pakkuda soovitusi kursuse korraldajatele õppematerjalide ja kursuse täiendamiseks. Rühmatööde ja nende kirjelduste analüüsist selgus, et üliõpilased koostasid enamasti mänge, üle poolte programmidest olid keskmisest keerukamad ning suur osa üliõpilastest jäid töö lõpptulemusega rahule. Peamised puudujäägid olid seotud graafilise kasutajaliidese, erindikäsitluse ning koodi kvaliteediga.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Marina Lepp
Kaitsmise aasta
2024
 
PDF