Töötajate teadlikkus õngitsusrünnakutest Balt-Hellin OÜ näitel

Nimi
Kerli Markus
Kokkuvõte
Käesolev magistritöö uurib, milline on ettevõtte Balt-Hellin OÜ töötajate teadlikkus õngitsusrünnakutest enne ja peale küberkoolituse läbimist ning aitab leida sobivaima lahenduse edaspidisteks küberkoolituste läbiviimiseks. Uuring hõlmab ülevaadet erinevatest Eesti jaoks kohaldatud küberkoolituse keskkondadest, õngitsusrünnakute simulaatoritest ning õngitsusrünnete eksperimentide läbiviimisest ja tulemuste kirjeldusest. Eksperimendi tulemustest selgusid töötajate peamised nõrkused seoses õngitsusrünnete äratundmisega ning esitati soovitused edasiste küberturbealaste koolituste korraldamiseks.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Magister - Infotehnoloogia mitteinformaatikutele
Juhendaja(d)
Kristjan Krips
Kaitsmise aasta
2024
 
PDF