Eestikeelsete paroolide mustrite uurimine ja ründesõnastiku koostamine

Nimi
Anett Pärismaa
Kokkuvõte
Enamik inimesi kasutab igapäevaselt autentimiseks mitmeid paroole, mistõttu on oluline nende kohta rohkem teada saada. Siinse töö eesmärk on uurida eestikeelsete kasutajate paroolide loomise harjumusi ning mustreid. Mainitut arvesse võttes antakse töös soovitusi äraarvatavate paroolide vältimiseks ja turvapraktika tugevdamiseks. Töö käigus koguti Internetis lekkinud eesti kasutajate paroole, samuti viidi inimeste paroolide loomise harjumuse kaardistamiseks läbi küsitlusuuring.
Tulemuste rakendamiseks loodi veebisait, kus saab testida, kas otsitav parool leidub umbes 50 miljoni kirjega näidis-ründesõnastikus. Koostatud ründesõnastiku kogumaht on üle 50 GB. Turvatestimisel saab selle abil tuvastada haavatavaid paroole ja mustreid. Kirjalikus osas tutvustatakse küsitlusuuringu, veebirakenduse ning eestikeelse ründesõnastiku koostamise protsessi ja analüüsi tulemusi.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Alo Peets
Kaitsmise aasta
2024
 
PDF