Lugemismaterjalide ja enesekontrolliülesannete koostamine kursusele ,,Introduction to Programming”

Nimi
Enrique Sarap
Kokkuvõte
Tartu Ülikooli kursus ,,Introduction to Programming’’ on programmeerimise algkursus, mille vältel üliõpilased omandavad baasteadmised programeerimise kohta Python’i keeles. Kursusel osalevad üliõpilased erinevatest teaduskondadest, kellel puuduvad või on minimaalsed varasemad programmeerimisalased teadmised ning kursust õpetatakse inglise keeles. Käesoleva bakalaureusetöö eesmärk oli luua uued kursusespetsiifilised lugemismaterjalid ning enesekontrolliülesanded, soodustamaks iseseisvat õppimist ning materjalide kinnistamist. Varasemalt läbisid õpilased kursuse vaid välisviidetega videomaterjalide põhjal, mis ei olnud loodud konkreetsele kursusele. Koostatud materjalid võimaldavad õpilastel, kelle õppimiseelistused on erinevad, õppida ka lugemismaterjalide abil, mis on lihtsasti ligipääsetavad, katavad detailselt kõige olulisemad teemad ning mida on mugav kasutada. Bakalaureusetöö raames koostati lugemismaterjalid seitsmele nädalale kaheksast. Veel loodi 83 enesekontrolliülesannet õpitu kinnistamiseks ning teadmiste proovile panemiseks. Koostatud materjalidele küsiti tagasisidet praktikumijuhendajatelt iga nädala materjalide kohta ning viidi selle põhjal sisse parandusi.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Reelika Suviste
Kaitsmise aasta
2024
 
PDF