Targa parkimise privaatsuse analüüs tööriistade toel

Nimi
Sander Truu
Kokkuvõte
Organisatsioonid täna tegelevad suures mahus andmete töötlusega, mille tõttu puutuvad nad kokku uute riskidega nagu andmevargus, andmete manipulatsioon või tundlikke andmete leke. Turvameetmete implementeerimine nõuab organisatsioonidelt ressursse nagu tööjõud, aeg ja raha. Isikuandmete kaitse üldmäärus reguleerib andmete töötlust ning seab paika nõuded ettevõtetele, mida peab Euroopa Liidus järgima. See on eksisteerinud ligi 8 aastat, kuid ettevõtetele pole konkreetseid protseduure ega raamistikke ette nähtud, mis oleksid rakendatavad äriprotsesside privaatsusanalüüsides. Et toetada organisatsioone selle probleemiga, demonstreerime tööriistadele toetuvat privaatsusanalüüsi meetodit, mille käigus kasutame DPO tööriista ning Pleak tööriista targa parkimise äriprotsesside analüüsimiseks, et leida privaatsuse rikkumisi andmete töötlemisel. See töö valideerib väljapakutud meetodit äriprotsesside analüüsimiseks. Töös saab ülevaate tööriistadest ja nende kasutusest reaalse domeeni peal, mis võimaldab seda raamistikku tulevikus kasutada ka teiste domeenide peal. Töö käigus jõuame privaatsuskaitse tehnoloogiatega täiendatud äriprotsessi mudeliteni ning detailse privaatsusanalüüsini, mis näitab meetodi võimalusi ning kasutatavust. Töö tulemuseks on targa parkimise süsteemi privaatsusanalüüs, mis annab ülevaate meetodi kasutamisest äriprotsesside analüüsimiseks ja täiendamiseks. Meetodi rakendamise abil valideerime meetodi kasutatavust ning pakume targa parkimise süsteemi jaoks välja privaatsuskaitse võimalused. Töös kasutatud meetod on üheks võimaluseks organisatsioonidele äriprotsesside privaatsusanalüüsi läbiviimiseks.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Mariia Bakhtina, Raimundas Matulevičius
Kaitsmise aasta
2024
 
PDF