Euroopa Liidu Digitaalse tegevuskerksuse regulatsiooni DORA võrdlusanalüüs infoturbe standardi ISO/IEC 27001 põhjal

Nimi
Ilona Peedosk
Kokkuvõte
Bakalaureusetöö eesmärk oli analüüsida Euroopa Liidu digitaalse tegevuskerksuse regulatsiooni DORA nõudeid ISO/IEC 27001 infoturbe standardi põhjal. Analüüsimiseks kasutati võrdlusanalüüsi meetodit. Töös antakse lühiülevaade riskijuhtimisest ja kirjeldatakse digitaalse tegevuskerksuse regulatsiooni. Koostatud võrdlusanalüüs on töös üles ehitatud järgmiselt. Kõigepealt kirjeldatakse kehtima hakkava regulatsiooni nõudeid, millele järgnevalt tuuakse välja ISO/IEC 27001 kontrollide vastavus uue regulatsiooni nõuetega ja tuvastatud puudused. Kokkuvõtvalt esitatakse võrdlusanalüüsi tulemused ja antakse soovitused, kuidas digitaalse tegevuskerksuse regulatsiooni ISO/IEC 27001 infoturbe standardi põhjal rakendada.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Sander Saveli
Kaitsmise aasta
2024
 
PDF