Veebirakendus päringuvigade analüüsimiseks PostgreSQL-i logide abil kursusel „Andmebaasid“

Nimi
Külli Kangro
Kokkuvõte
Tartu Ülikooli kursusel „Andmebaasid“ õpetatakse muuhulgas SQL-päringute koostamist ning enamasti puudub osalejatel varasem kogemus andmebaaside haldamisest. SQL-i päringukeele esmasel õppimisel tehakse mitmesuguseid vigu, millest õppejõud soovivad saada kiiret ülevaadet, et vajadusel pakkuda õppijatele täiendavat tuge. Selle bakalaureusetöö raames luuakse veebirakendus, mis analüüsib õppijate päringuvigu kursusel kasutatava andmebaaside haldussüsteemi PostgreSQL-i logide abil. Rakendus suudab analüüsida korraga terve rühma logifaile ning teeb päringuvigadest kokkuvõtteid nii terve rühma kui ka iga üliõpilase kohta eraldi.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Piret Luik, Marina Lepp
Kaitsmise aasta
2024
 
PDF