Kolmandate osapoolte teekide kontrollimise tööriistade analüüs ja täiustamine

Nimi
Risto Voor
Kokkuvõte
Käesolevas bakalaureusetöös analüüsiti erinevaid kolmandate osapoolte teekide kontrollimise tööriistu, koliti rakendus SwiftDependencyChecker programmeerimiskeelest Swift keelde Java ja analüüsiti erinevaid võimalusi selle täiustamiseks, ning realiseeriti üks nendest. Töös tutvustatakse lugejale erinevaid teemaga seotud termineid, tähtsamaid andmebaase ja tööriistu. Rakenduse kolimise kohta tuuakse välja selle põhjused ja tutvustatakse mõlemat keelt. Tööriista täiustamisel tutvustatakse kahte erinevat viisi, kuidas plaaniti seda teha ja miks realiseerus praegune lahendus.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Kristiina Rahkema
Kaitsmise aasta
2024
 
PDF