“Andmeturve” kursuse näitel automaathindamise realiseerimine ja hinnete automaatne laadimine Moodle’i keskkonda

Nimi
Beata Sillat
Kokkuvõte
Bakalaureusetöö eesmärk oli kursuse “LTAT.06.002 Andmeturve” näitel realiseerida automaathindamise protsess ja automaatne hinnete laadimine Moodle’i keskkonda. Töös analüüsitakse meetodeid, mida kasutatakse Tartu Ülikoolis teiste kursuste raames hinnete automaatsesks sisestamiseks Moodle’i keskkonda. Paigaldati Moodle keskkond ja uuriti selle funktisoonaalsust ja arhitektuuri. Töö käigus arendati skripte esimese kahe praktilise töö hindamiseks aines “Andmeturve” ja hinnete ülekandmiseks Moodle’i platvormile. Samuti kirjeldati arendusetapid detailselt lahti. Skriptide arendamisel järgiti GDPRi nõudeid isikuandmete konfidentsiaalsuse ja kaitse tagamiseks. Vaadeldi võimalikku arendatud süsteemi kasutamist hariduskeskkonnas Tartu Ülikooli näitel.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Alo Peets
Kaitsmise aasta
2024
 
PDF