Plokiahela kasutamine avalikes e-teenustes Eesti näitel

Nimi
Pirgit Pajoma
Kokkuvõte
Eesti on kõrgelt arenenud digitaalse infrastruktuuriga riik, kus suurem osa avalikest teenustest ja toimingutest on kättesaadavad veebis. Üheks edu võtmeks Eesti avalike e-teenuste arendamisel peetakse plokiahela kasutamist. Käesolev magistritöö uurib lähemalt plokiahela kasutamise tegelikku ulatust Eesti avalikes e-teenustes. Uurimismeetoditena kasutati süstemaatilist kirjanduse analüüsi, mille tulemusena valmis kirjanduse ülevaade, ning intervjuusid, mille tulemusena loodi ülevaade plokiahela tegelikust kasutamisest kolmes Eesti avalikus e-teenuses. See uurimus aitab paremini mõista, kas ja kuidas plokiahel on integreeritud Eesti digitaalsetesse teenustesse ja milline on selle kasutamise lisandväärtus süsteemidele.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Magister - Infotehnoloogia mitteinformaatikutele
Juhendaja(d)
Jan Villemson, Kristjan Krips
Kaitsmise aasta
2024
 
PDF