Kahe osapoolega mitmikpunktfunktsiooni saladusejaostusskeem

Nimi
Erki Külaots
Kokkuvõte
Turvaline ühisarvutus on tähtis krüptograafia haru, mis tegeleb privaatsete andmete töötlemisega. Üks oluline komponent turvalises ühisarvutuses on korreleeritud juhuslikkus, mis aitab osapooltel teha arvutusi efektiivsemalt või vähendada nendevahelise suhtluse mahtu, säilitades seejuures andmete privaatsust. Mõned näited sellisest korreleeritud juhuslikkusest on juhuslikud pimeedastusseosed (OT), lineaarfunktsiooni pimeväärtustamisseosed (OLE), Beaveri kolmikud ja ühekordsed tõeväärtustabelid. Mitmikpunktfunktsiooni saladusejaostust saab edukalt kasutada (pseudo)juhuslike seoste genereerimisel. Sellest tulenevalt tekib küsimus, et kuidas saame konstrueerida efektiivset mitmikpunktfunktsiooni saladusejaostusskeemi. Käesolevas magistritöös läheneme me sellele küsimusele uutmoodi, kasutades puu struktuuri, pseudojuhuarvude generaatorit ja lineaarvõrrandisüsteeme. Meie skeem MultiFunUSLESS on efektiivsuselt võrreldav varasemate konstruktsioonidega ja on väärtustamisfaasis neist kiireim. Seega on see teatud kasutusjuhtudel parim valik. MultiFunUSLESS võimaldab meil mitmikpunktfunktsiooni saladusejaotusskeemi konstrueerimisele läheneda uutviisi. Arvutiteaduses on efektiivsus võtmesõnaks -- algoritmid peaksid arvutama kiiremini, kasutama vähem ressursse ja suhtlus peaks olema minimaalne. See ongi käesoleva magistritöö eesmärk.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Informaatika
Juhendaja(d)
Toomas Krips
Kaitsmise aasta
2024
 
PDF