MOOCi "Programmeerimisest maalähedaselt" silmaringimaterjalide uuendamine

Nimi
Karolina Samasev
Kokkuvõte
Tartu Ülikooli veebikursus "Programmeerimisest maalähedaselt" on populaarne nende seas, kes pole varem programmeerimisega kokku puutunud. Alates 2014. aastast pole enamikke kursuse materjale värskendatud vastavalt valdkonna pidevale muutumisele, seega oleks vajalik nende materjalide ajakohastamine. Bakalaureusetöö raames loodi kaheksa teema ulatuses silmaringimaterjale koos testiküsimustega, mille abil hinnati materjali mõistmist. Materjalide loomisel tugineti ADDIE mudelile, mille esimeses etapis tehti põhjalik analüüs olemasolevate materjalide kohta. Teises etapis, milleks oli kavandamine, määrati kindlaks silmaringimaterjalide struktuur ja nendes käsitletavad teemad ning kolmandas etapis loodi materjale ja nende põhjal ka testiküsimusi. Viimases etapis koguti tagasisidet õppijatelt, et hinnata nende rahulolu kursuse silmaringimaterjalidega ning uurida, kui huvitavaks materjale peeti. Tagasisideküsitlusest selgus, et koostatud materjalid vastasid ootustele ja nendega jäädi rahule.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Marina Lepp
Kaitsmise aasta
2024
 
PDF