Eesti turu juhtmevabade valvesüsteemide testimine

Nimi
Alar Paas
Kokkuvõte
Magistritöö eesmärk on uurida Eestis levinud juhtmevabade valvesüsteemide haavatavust kordusrünnete ning raadiosegamise suhtes. Analüüsitakse võimalust erinevate juhtmevabade komponentide signaale salvestada ning taasesitada ja seeläbi valvesüsteeme eksitada ning võimalusel süsteem valvestatud olekust välja lülitada. Vaadeldakse edastatavate signaalide komplektsust ning hinnatakse võimalusi kasutatava koodi toore jõuga murdmiseks. Samuti vaadeldakse süsteemides kasutatavate kiipkaartide ja žetoonide kloonimiskindlust. Koostati anonüümne küsitlus kasutajatele ning valveteenuste ja süsteemide pakkujatele, et välja selgitada milline on üldine teadlikkus antud töös käsitletavatest rünnetest ja kuidas kogevad erinevad osapooled võimalike turvanõrkuste olemust. Uurimustöö on läbiviidud kasutades turvatooteid pakkuvate ettevõtete enamlevinud juhtmevabade sensoritega valvesüsteemide valikut ja ka järelturul kättesaadavaid valvesüsteeme. Käesolev lõputöö ei ole ühegi ettevõtte poolt sponsoreeritud ning esitab sõltumatu hinnangu tuginedes läbiviidud testidele. Testimine on läbi viidud koduses keskkonnas eraldiseisvalt üles seatud süsteemidega ja avalikult kättesaadavate vahenditega. Kõik käsitletud valvesüsteemid ei ole omavahel analoogse võimekusega ning seetõttu käsitleti iga süsteemi eraldiseisvalt vastavalt tema olemasolevatele osistele ja spetsifikatsioonile. Testitulemused näitavad, et probleeme esineb nii vanadel kui ka uutel tänapäevastel valvesüsteemidel. Täna on võimalik osta endale tuntud pakkuja juhtmevaba valvesüsteem, mis on kergesti rünnatav. Probleemiks on ka odavad Hiina turult pärinevad seadmed, mis enamasti ei vasta ühelegi tunnustatud turbestandardile. Magistritöö tulemusena antakse ülevaade hetkel Eesti turul levinud juhtmevabade valvesüsteemide turvalisusest - milliseid valvesüsteeme ei tohiks pimesi usaldada ning esitame soovitused võimalike ohtude maandamiseks.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Küberkaitse
Juhendaja(d)
Danielle Melissa Morgan
Kaitsmise aasta
2024
 
PDF