Seiresüsteem taktikaliste objektide lisaturvamiseks

Nimi
Karl Mumme
Kokkuvõte
Seoses Venemaa agressiooniga Ukrainasse, on toimunud suured arengud tänapäevases sõjanduses ning kasutusele on võetud rohkelt uudseid tehnoloogiaid ja taktikaid. Sellega seoses tuleb ka Eestis käia kaasas arenguga ning luua võimalusi end võimalikult efektiivselt kaitsta võimaliku agressiooni korral. Selle bakalaurusetöö eesmärk on luua elektroonika abil välisperimeetri kaitseks lisa-turvet lisav lahendus, et julgestada üksuseid puhkeolekutes või pakkuda seiret taktikalistele objektidele. Valminud seiresüsteem koosneb mitmest liikumisandurist, saatjast ja vastuvõtjaga ekraanist. Kui liikumisandur tuvastab liikumise, edastatakse info selle kohta vastuvõtjale, kes vastavalt standardprotseduurile käitub saadud info põhjal. Valmis tehtud seiresüsteem koosneb ühest vastuvõtjast ning kolmest liikumisanduriga saatjast. Nii riist- kui tarkvara võimaldavad komponentide arvu veel suurendada, et suurendada süsteemi poolt kaetavat ala. Seadmeid katsetati erinevates ilmastikuoludes ning leiti, et sademete funktsioneeris seade oodatult - vihmase ilmaga olid tulemused tagasihoidlikumad, kui liiguti andurist kaugemalt mööda.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Erkki Laaneoks
Kaitsmise aasta
2024
 
PDF