Kollisioonivabadel räsifunktsioonidel põhinevate piiranguteta ajatempliskeemide võimalikkusest

Nimi
Margus Niitsoo
Kokkuvõte
Käesolevas töös uurime piiranguteta ajatempliskeemi jaoks turvaliste räsifunktsioonide konstrueerimise võimalusi kollisioonivabadest räsifunktsioonidest. Kasutades Harberi ja Stornetta poolt loodud ajatembeldusskeemi ning Buldase ja Saarepera poolt selle jaoks konstrueeritud turvatingimust uurime nn. musta kasti konstruktsioonide võimatuse tõestuse võimalikkust. Kuna võimatuse tõestuse lihtsaim variant on oraakliga eraldus, keskendumegi just ühe selle eralduse jaoks sobivana tunduva oraakli omaduste ja võimaluste uurimisele. Me eeldame, et oraakel konstrueerib räsipuu, väljastab puu juurväärtuse ning annab seejärel sellest puust lähtuvalt ajatemplisertifikaate. Me tõestame, et kui oraakli argumendiks olev musta kasti meetodil koostatud räsifunktsioon ainult algse räsifunktsiooni kollisioonipaare kontrollib või nn. suurem-kui predikaati kasutab, ei saa seda oraaklit kasutada kollisioonide leidmiseks . Töö tulemused annavad lootust, et nimetatud oraakel on tõepoolest eralduseks sobiv ja lubavad oletada, et sarnaste oraaklite edasine uurimine võib lõpuks probleemi lahenduseni viia.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Informaatika
Juhendaja(d)
prof. Ahto Buldas
Kaitsmise aasta
2008
 
PDF