arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Kuupide kaheksandpuul põhinevad ruumi mudelid ja nende kasutamine optimaalse tee otsingul
Nimi Dan Bogdanov
Kokkuvõte Käesolevas töös esitatakse meetodid teeotsingu läbiviimiseks kolmemõõtmelises ruumis. Esimeses peatükis defineeritakse lähteandmete vorming ning esitatakse kuupide kaheksandpuul põhinev analüüsi meetod ruumi mudeli loomiseks. Teine peatükk kirjeldab kahte erinevat võimalust otsingugraafi koostamiseks ning loetleb omadusi, mille abil erinevaid graafi koostamise meetodeid võrrelda. Kolmandas peatükis defineeritakse läbitavus-, kaalu- ja pöörangufunktsiooni abil mobiilse agendi profiil. Need kolm funktsiooni kirjeldavad agendi võimet ruumi läbida ning määravad selle optimaalsuse. Esitatakse reeglid otsingugraafi lihtsustamiseks konkreetse agendi profiili põhjal.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus (4a) Informaatika/Infotehnoloogia*
Juhendaja(d) Ain Isotamm
Kaitsmise aasta 2005
PDF