Kasutajaliideste tegemine Haskellis

Organisatsiooni nimi
Programming Languages
Kokkuvõte
Põhilised teegid, kus kasutajaliideseid teha saab on kaks • https://wiki.haskell.org/Gtk2Hs • https://wiki.haskell.org/WxHaskell Kuna teegid on piisavalt suured, tuleks neidst valida üks ja seda uurida. Bakatöö peaks sisaldama teegi üldist lahtiseletamist, näidisprogrammi kirjutamist ning tekstis selgitamist. Ainult netist võetud koodi näitamine pole piisav. Tulemusena, peaks teie töö lugeja saama teegi erinevatest omadustest ülevaate ning võimalikult objektiivse hinnangu. Hea hinde saamiseks tuleb teha lühike ülevaade teistest, sarnastest, teekidest.
Lõputöö kaitsmise aasta
2015-2016
Juhendaja
Kalmer Apinis
Suhtlemiskeel(ed)
eesti keel
Nõuded kandideerijale
Tase
Bakalaureus
Märksõnad
#plas, #icfp, #haskell

Kandideerimise kontakt

 
Nimi
Kalmer Apinis
Tel
+372 737 5443
E-mail
kalmer.apinis@gmail.com
Kuulutus
PDF kuulutus