Graafide isomorfismi testimine permutatsioonigraafidel

Organisatsiooni nimi
Kokkuvõte
Graafide isomorfismiprobleem on tuntud kui praktikas raske ülesanne. Selle jaoks loodud tarkvara on eelkõige mõeldud üldjuhu jaoks. Töö eesmärgiks on uurida, kuidas saaks praktikas ühe graafide klassi, permutatsioonigraafid, jaoks teha seda efektiivselt. Permutatsioonigraafide jaoks on see tõestatult teostatav lineaarse ajaga. Töö näeb ette iseseisvat teooria uurimist ja seejärel näidisprogrammi loomist keeles Java.
Lõputöö kaitsmise aasta
2016-2017
Juhendaja
Ahti Peder
Suhtlemiskeel(ed)
eesti keel, inglise keel
Nõuded kandideerijale
Tase
Bakalaureus
Märksõnad

Kandideerimise kontakt

 
Nimi
Ahti Peder
Tel
E-mail
ahti.peder@ut.ee