arvutiteaduse instituudi lõputööde teemade register


Testikomplekt ainele "Algoritmi ja andmestruktuurid"
Organisatsiooni nimi
KokkuvõteEesmärgiks on luua testikomplekt mõnele aine "Algoritmid ja andmestruktuurid" peatükile. Eeskätt puud ja/või graafid. Testi loomise keskkonnaks on TÜ moodle'i vastav ainekursus.
Arutluse alla võib tulla ka mõni teine algoritmidealase suunitlusega lõputöö.
Lõputöö kaitsmise aasta2016-2017
JuhendajaAhti Peder
Suhtlemiskeel(ed)eesti keel, inglise keel
Nõuded kandideerijale
Tase Bakalaureus
Märksõnad
Kandideerimise kontakt
Nimi Ahti Peder
Tel
E-mail ahti.peder@ut.ee


ati.study@lists.ut.ee