Kombinatoorikaprobleemide lahendamine lausearvutuse ja programmeerimise abil

Organisatsiooni nimi
TÜ ATI
Kokkuvõte
Mõned graafidega seotud kirjeldamisprobleemid on olnud kaua lahtised ja ei ole siiani leidnud lahendust. Täpsemalt huvitavad mind probleemid, kus teatava graafide klassi jaoks on küll olemas kirjeldus, kuid see on ebaefektiivne selle omaduse kontrolliks. Näiteks graatsiliste graafide (graceful graphs) probleem, graatsiliste puude probleem, jne.

Üks võimalik lähenemisviis sellistele probleemidele on üritada probleemi kirjeldada lausearvutuse valemitega ja olemasolevate kehtestavate väärtuste loendajatega leida kirjeldustele vastavate mudelite arvu. Kui loodud kirjelduse mudelite arv on "lähedal" "õigele", siis võime midagi oletada enda kirjelduse õigsuse kohta. Töö eeldab nii lausearvutusvalemitega ümberkäimist, programmeerimist ja loomulikult kirjanduse otsimist.
Lõputöö kaitsmise aasta
2017-2018
Juhendaja
Ahti Peder
Suhtlemiskeel(ed)
eesti keel
Nõuded kandideerijale
Tase
Bakalaureus, Magister
Märksõnad

Kandideerimise kontakt

 
Nimi
Ahti Peder
Tel
E-mail
ahti.peder@ut.ee