SÜSTEEMI RISKIANALÜÜSI KOOSTAMINE

Organisatsiooni nimi
Eesti Kirjandusmuuseum
Kokkuvõte
Lõputöö ülesanne on koostada Eesti Kirjandusmuuseumi (Tartu, Vanemuise 42) süsteemi riskianalüüsi, milles tuleb esitada süsteemi turvalisust ja teenuse toimepidevust mõjutavate ning küberintsidendi tekkimist põhjustavate riskide loetelu, määrata riskide realiseerumisel tekkiva küberintsidendi tagajärgede raskusaste ning kirjeldada küberintsidendi lahendamise abinõusid.
Lõputöö kaitsmise aasta
2018-2019
Juhendaja
Siiri Pärkson, PhD, Eesti Kirjandusmuuseumi IT-valdkonna juht; ATI-poolne juhendaja; • vajadusel riskianalüüsi spetsialist mõnest muust asutusest
Suhtlemiskeel(ed)
eesti keel
Nõuded kandideerijale
Eelistatud on magistrant, kuid ka bakalaureuse kraadi taotleja võib selle lõputööks valida, kui ta on näiteks tööalaselt võrgu- ja infosüsteemidega kokku puutunud.
Tase
Bakalaureus, Magister
Märksõnad
#analüüs #riskianalüüs #süsteem #võrgusüsteem #infosüsteem #küberintsident #infoturve #süsteemi_turvalisus

Kandideerimise kontakt

 
Nimi
Siiri Pärkson
Tel
E-mail
siiri.parkson@kirmus.ee
Kuulutus
PDF kuulutus