IT valdkonna hetkeolukorra kirjeldus

Organisatsiooni nimi
Eesti Kirjandusmuuseum
Kokkuvõte
Lõputöö ülesanne on koostada Eesti Kirjandusmuuseumi (Tartu, Vanemuise 42)
IT valdkonna hetkeolukorra kirjeldus. Selleks peab tudeng:
•\ttutvuma dokumentatsiooniga;
•\ttutvuma asutuse infosüsteemi ja veebirakendustega;
•\tläbi viima intervjuud osakondade võtmeisikutega;
•\tkoostama tugevuste-nõrkuste ja riskide tabeli;
•\tkoostama jooniseid;
•\tkirjeldama ja analüüsima hetkeolukorda.
Lõputöö kaitsmise aasta
2018-2019
Juhendaja
• Siiri Pärkson, PhD, Eesti Kirjandusmuuseumi IT-valdkonna juht; • ATI-poolne juhendaja on määramata
Suhtlemiskeel(ed)
eesti keel
Nõuded kandideerijale
Tase
Bakalaureus, Magister
Märksõnad
#analüüs #infosüsteem #hetkeolukord #organisatsioon #riigiasutus #intervjuu #visualiseerimine

Kandideerimise kontakt

 
Nimi
Siiri Pärkson
Tel
E-mail
siiri.parkson@kirmus.ee
Kuulutus
PDF kuulutus