All topics from the Chair of Programming Languages and Systems / Kõik programmeerimiskeelte ja -süsteemi õppetooli teemad

Organisatsiooni nimi
PLAS
Kokkuvõte
https://plas.cs.ut.ee/Main/Teemad
Lõputöö kaitsmise aasta
2018-2019
Juhendaja
Vesal Vojdani jt
Suhtlemiskeel(ed)
eesti keel, inglise keel
Nõuded kandideerijale
Tase
Bakalaureus, Magister
Märksõnad
#plas

Kandideerimise kontakt

 
Nimi
See topic (or use our mailing list)
Tel
E-mail
plas@cs.ut.ee
Vaata lähemalt
https://plas.cs.ut.ee/Main/Teemad