Homogeensete objektide piiride eristamine aerofotodelt ja laserskaneerimise andmestikust näidistel põhineva masinõppe abil / Application of machine learning for the mapping of homogeneous patches from aerial images and laser scanning data

Organisatsiooni nimi
Tartu Observatoorium
Kokkuvõte
Töö eesmärgiks on põldude piiride automaattuvastuse ja -kontrollimise metoodika arendamine. Algandmeteks on Eesti Maa-ameti poolt tehtavad ortofotod ja laserskaneerimise andmed ja põllupiiride kaardikiht. Andmetöötluseks võib kasutada mistahes algoritme ja raudvara tingimusel, et pakutav lahendus oleks vajadusel rakendatav tervet Eestit katval andmestikul ja eeldatavalt kasutatakse vabavara.
The aim of the study is to develop methods for the detection of patch borders based on ortophotos and airborne laser scanning data. The solution is expected to decrease manual workload. There are no restrictions on selecting algorithms or hardware. However, the solution must be applicable for the entire country and must be based on freeware libraries.
Lõputöö kaitsmise aasta
2018-2019
Juhendaja
Mait Lang
Suhtlemiskeel(ed)
eesti keel, inglise keel
Nõuded kandideerijale
Tase
Bakalaureus, Magister
Märksõnad
#pilditöötlus #suurandmed # masinõpe #image processing #big data # machine learning

Kandideerimise kontakt

 
Nimi
Tartu Observatoorium
Tel
E-mail
Mait.Lang@to.ee
Kuulutus
PDF kuulutus