Eesti keele keeleressursse kasutavad mängud (broneeritud)

Organisatsiooni nimi
ATI keeletehnoloogia
Kokkuvõte
Aastakümnete jooksul on kogutud erinevat liiki digitaalseid keeleressursse eesti keele jaoks (http://keeleressursid.ee/et/keeleressursid). Nende baasil on valminud mitmesugust tarkvara (näiteks õigekirjakorrektor, kõnesüntesaator ja –tuvastaja jne). Sellised ressursid on ka sobiv materjal keelemängude vms tarvis: sõnastike abil saame automaatselt koostada ristsõnu, sõnaloendite ja mofroloogilise analüsaatori abil võime leida oma nime anagrammi, WordNet (mis sisaldab mõistete omavahelisi seoseid) saame luua arvutimängu Alias jne. Töö eesmärk. Eesti keeleressursside uurimine nende kasutamiseks keelemängude loomisel. Selleks tuleb valida või mõelda välja mäng või mängude grupp, mis oleks seotud keelega ning mis kas vajaks tingimata valminud keeleressursside tuge või mille puhul keeleressursside kasutamine annaks olulise panuse mängitavusele, mängu laiendamisele vms. Näiteid: http://prog.keeleressursid.ee/opimekaandeid/, http://prog.keeleressursid.ee/viipekeel/
Lõputöö kaitsmise aasta
2020-2021
Juhendaja
Sven Aller
Suhtlemiskeel(ed)
eesti keel
Nõuded kandideerijale
Tase
Bakalaureus
Märksõnad

Kandideerimise kontakt

 
Nimi
Sven Aller
Tel
E-mail
sven.aller@ut.ee