Eestikeelset kõnesünteesi kasutav rakendus (broneeritud)

Organisatsiooni nimi
ATI keeletehnoloogia
Kokkuvõte
Juba 1970ndatest aastatest on Eestis tegeletud eestikeelse kõnesünteesiga, tulemustega saab tutvuda näiteks lehtedel https://www.eki.ee/heli/ ja https://neurokone.ee/. Lõputöö eesmärgiks on luua eestikeelset kõnesünteesi kasutav rakendus (veebiprogramm, mobiiliäpp vms), mille puhul on kõnesüntees kas hädavajalik või aitab oluliselt kaasa kasutusmugavusele. Ka sünteeskõne omadused (kiirus, kõrgus, intonatsioon jm parameetrid) võivad nõuda muutmist. Täpsem ülesande püstitus ja töö ulatus lepitakse kokku individuaalsel kohtumisel vastavalt üliõpilase huvidele ja soovidele ning õppeastmele (bakalaureus või magister).
Lõputöö kaitsmise aasta
2020-2021
Juhendaja
Sven Aller
Suhtlemiskeel(ed)
eesti keel
Nõuded kandideerijale
Tase
Bakalaureus, Magister
Märksõnad

Kandideerimise kontakt

 
Nimi
Sven Aller
Tel
E-mail
sven.aller@ut.ee