arvutiteaduse instituudi lõputööde teemade register


Muusikateose automaatne kirjeldamine loomulikus eesti keeles (broneeritud)
Organisatsiooni nimiKeeletehnoloogia
KokkuvõteMuusikateose analüüsi puhul võetakse arvesse vastavalt eesmärgile väga erinevaid parameetreid (teose struktuur, kulminatsioon, meeleolu, helistik ja selle muutumine jne jne), helisalvestuse puhul lisanduvad nendele veel ettekandega seotud parameetrid. Lõputöö eesmärgiks on luua rakendus, mis suudab etteantud helisalvestuse alusel esitada loomulikus eesti keeles muusikateose analüüsi. Täpsem ülesande püstitus ja töö ulatus lepitakse kokku individuaalsel kohtumisel vastavalt üliõpilase huvidele ja soovidele ning õppeastmele (bakalaureus või magister). Vajalik on eelnev muusikaline haridus, sh. muusika elementaarteooria ja vormiõpetuse tundmine.
Lõputöö kaitsmise aasta2021-2022
JuhendajaSven Aller
Suhtlemiskeel(ed)eesti keel
Nõuded kandideerijale
Tase Bakalaureus, Magister
Märksõnad #keeletehnoloogia #muusikaanalüüs
Kandideerimise kontakt
Nimi Sven Aller
Tel
E-mail sven.aller@ut.ee


ati.study@lists.ut.ee