Digipädevuse aine väljatöötamise projektid

Organisatsiooni nimi
TÜ ATI, Jaak Vilo
Kokkuvõte
Ülikooli ülese digipädevuste arendamise raames on kavandamisel mitu ainet, mis aitavad kõikie erialade tudengitel omandada vajalikke teadmisi, oskusi ja hoiakuid, et saada hakkama ja arendada oma erialaseid oskuseid ja pädevusi.

Üheks selliseks aineks on TÜ arvutiteaduse instituut pakkunud digitaalse maailmapildi ülevaateainet. Kursuse loomise ja õpetamise eest vastutab Jaak Vilo.

Otsin appi IT tudengeid, kes võtaks oma südamesajaks aidata teha sellest TÜ ülene kõrge kvaliteediga aine koos kõikide vajalike õppematerjalide (“õpik”, slaidid, õpiampsud, videod, jne), testide (erinevad valikvastused, avatud vastused, võibolla ka automaat-testid, näidisülesanded n. UNIX käsurealt, jne), praktiliste näidete ja ülesannetega.

Lõputöö tegija(te) ülesanne on aidata luua juba selleks kevadsemestriks esimene vastav sisu.

Võtame esmakordselt kasutusele Coursera platvormi, lisaks on kavandamisel courses.cs.ut.ee aine leht, Moodle testid, videod Panoptos ning eksami platvorm.

Lõputöö teemad on seotud;
- Õppematerjali kvaliteetse sisu väljatöötamisega (vastavalt teemablokkidele)
- Testide ja tehnilise keskkonna arendamisega (võimalikud eri platvormid)
- Tudengite kodutööde ülesannete välja töötamisega
- Õppetöö ajal õpianalüütika ja aines edasijõudmise monitooringuga
- Tudengite abistamise foorumiga

Lisaks otsin õppeassistendi rolli tudengeid, kes saaks meeskonnas kaasa aidata aine läbiviimisse. Osalejate arvuks on eeldada ca 100-1000 tudengit üle ülikooli.

Nii õppematerjalide loomise kui õppeassistendina kursuse vahetusse läbiviimisse panustamine on võimalik tasustada. Eelistatud on kompakte ja aktiivne meeskond, ca 50% koormusega (hinnanguliselt 20 tundi kvaliteetset panustamist nädalas), keskmiselt 700 euro brutokuupalgaga (1400 eur täiskohal).
Lõputöö kaitsmise aasta
2021-2022
Juhendaja
Jaak Vilo
Suhtlemiskeel(ed)
eesti keel, inglise keel
Nõuded kandideerijale
Otsin kaasa mõtlevaid ja aktiivvselt panustavaid, usaldusväärse panusega tudengeid. Meeskond töötab nii kollektiivselt kui individuaalselt.
Tase
Bakalaureus, Magister
Märksõnad
#digipädevus #õppematerjalid

Kandideerimise kontakt

 
Nimi
Jaak Vilo
Tel
5049365
E-mail
vilo@ut.ee
Kuulutus
PDF kuulutus
Vaata lähemalt
http://eid.ee/6ha