IKT teenuse osutamise mõõdikud riigiasutuste näitel

Organisatsiooni nimi
Kaitseministeerium
Kokkuvõte
Mõni IT-huvilisest andmeteaduse õppur võiks lõputöö raames uurida IKT teenusega seotud mõõdikuid ehk kas mõõdikud on IT-majades kasutusel; kui jah, siis milliseid mõõdikuid mõõdetakse; milline on nende metoodika; kuidas on selle alusel hinnatud IKT teenuste osutamise taset; kas olemasolevate mõõdikute tootmises annab midagi automatiseerida. Kas kasutusel olevate mõõdikute põhjal on IKT teenuste osutamise tase riigis ühtlane või esineb suuri erinevusi?

Töö eesmärk/tulem: Lõputöö koostaja analüüsib ja toob välja, millised võiksid edaspidi olla ühtsed mõõdikud, tagamaks et avalikul sektoril oleks võimalik IKT teenust ühtlaselt mõõta ja selle põhjal otsuseid teha.
Lõputöö kaitsmise aasta
2021-2022
Juhendaja
Keegi ülikoolist?
Suhtlemiskeel(ed)
eesti keel
Nõuded kandideerijale
Tase
Magister
Märksõnad

Kandideerimise kontakt

 
Nimi
Jaanika Ait
Tel
E-mail
jaanika.ait@kaitseministeerium.ee