arvutiteaduse instituudi lõputööde teemade register


IKT teenuse osutamise mõõdikud riigiasutuste näitel
Organisatsiooni nimiKaitseministeerium
KokkuvõteMõni IT-huvilisest andmeteaduse õppur võiks lõputöö raames uurida IKT teenusega seotud mõõdikuid ehk kas mõõdikud on IT-majades kasutusel; kui jah, siis milliseid mõõdikuid mõõdetakse; milline on nende metoodika; kuidas on selle alusel hinnatud IKT teenuste osutamise taset; kas olemasolevate mõõdikute tootmises annab midagi automatiseerida. Kas kasutusel olevate mõõdikute põhjal on IKT teenuste osutamise tase riigis ühtlane või esineb suuri erinevusi?

Töö eesmärk/tulem: Lõputöö koostaja analüüsib ja toob välja, millised võiksid edaspidi olla ühtsed mõõdikud, tagamaks et avalikul sektoril oleks võimalik IKT teenust ühtlaselt mõõta ja selle põhjal otsuseid teha.
Lõputöö kaitsmise aasta2021-2022
JuhendajaKeegi ülikoolist?
Suhtlemiskeel(ed)eesti keel
Nõuded kandideerijale
Tase Magister
Märksõnad
Kandideerimise kontakt
Nimi Jaanika Ait
Tel
E-mail jaanika.ait@kaitseministeerium.ee


ati.study@lists.ut.ee