Andmete valdkonna magistritööd

Organisatsiooni nimi
Riigi Infosüsteemi Amet
Kokkuvõte
Koostöös MKM-ga oleme andmetevaldkonnas kokku pannud meid huvitavad magistrotöö teemad.

- Avaandmete mõju riigi majandusele (turumaht/montery, kõrgemalt tasustatud töökohad, uue ärimudelid, konkurents jms)
- Andmepõhise otsustusprotsessi juurutamine avalikus sektoris (tänane olukord ja tulevik)
- Andmete kasutamine avalike teenuste pakkumisel, monitoorimisel ja arendamisel
- Avaandmete kasutajagruppide kaardistamine ja nende vajadused. Avaandmete kasutatavuse suurendamine. Avaandmete teadlikuse tõstmine
- Andmehalduse tase avaliku sektori organisatsioonides (kitsaskohad ja ettepanekud nende ületamiseks)
- Andmepõhiste ärimudelite kaardistamine Eestis/Andmemajanduse analüüs
- Riigi keskne andmete teabevärav kui üks nurgakivi andmepõhises riigivalitsemises (eesmärk, funktsioon, seotus teiste osadega)
- Eesti andmevaldkonna ökosüsteemi analüüs
- Andmed kui avalilk kaup- kes peaksid andmeid avaldama (organisatsiooni tasand: avalik sektor, riigiosalusega ettevõtted, erasektor vms; valdkonna põhiselt: väärtuslikud andmestikud?)
- Andmete teabevärav kui andmemajanduse hoogustaja
- Andmestike meetrika (andmete kvaliteet, andmete eluiga, andmete haldus vms)
- Andmete roll tööstuse toestamisel
- Privaatsust säilitavate tehnoloogiate rakendamise võimalused
- Privaatsust säilitavate tehnoloogiate roll andmemajanduse hoogustajana
Lõputöö kaitsmise aasta
2022-2023
Juhendaja
täpsustatakse teema valiku järel
Suhtlemiskeel(ed)
eesti keel
Nõuded kandideerijale
Tase
Magister
Märksõnad

Kandideerimise kontakt

 
Nimi
Taavi Ploompuu
Tel
E-mail
Taavi.Ploompuu@ria.ee