Eesti Wordneti visualiseerimine

Organisatsiooni nimi
Tartu NLP
Kokkuvõte
Kuna Eesti Wordnet on paljude erinevate semantiliste suhetega (ülemmõiste, antonüümia, osa-terviku suhe jms) andmebaas, oleks hea, kui sõnastikust päringu väljund kuvatakse võimalikult informatiivselt ja visuaalselt hallatavalt (vt nt Google'st märksõna 'wordnetloom')
Lõputöö kaitsmise aasta
2023-2024
Juhendaja
Heili Orav, Sven Aller
Suhtlemiskeel(ed)
eesti keel
Nõuded kandideerijale
Tase
Bakalaureus
Märksõnad

Kandideerimise kontakt

 
Nimi
Heili Orav
Tel
E-mail
heili.orav@ut.ee