Semantiline Integratsiooni Platvorm Veebividinate Suhtlemiseks

Nimi
Rainer Villido
Kokkuvõte
Semantiline integratsiooni platvorm veebividinate suhtlemiseks on raamistik mashup-tüüpi veebirakendusel suhtlemise võimaldamiseks erinevate lõdvalt seotud veebikomponentide (veebividinate) vahel. Mashup-tüüpi rakendused kasutavad ja kombineerivad olemasolevaid veebiressursse, peamiselt erinevaid vidinaid (widgets ing. k.). Praegused mashup-platvormid ei toeta sõnumite vahetust vidinate vahel, kui vidinad on loodud ja hallatud erinevate loojate poolt ning ei mõista üksteiste poolt saadetud sõnumeid. See piirab tunduvalt keerukamate mashup-rakenduste loomist, kui ei ole võimalik kombineerida andmeid erinevatest allikatest (näiteks kolmandate osapoolte vidinate abil) nii, et neid allikaid oleks võimalik omavahel kombineerida, näiteks luua rakendusi, kus erinevad vidinad suudavad omavahel interaktiivselt andmeid vahetada. Antud magistritöö pakub välja lahenduse, mis integreeriks semantiliselt erinevate vidinate poolt saadetud andmed, nii et erinevad vidinad oleks võimelised omavahel andmeid jagama. Kõikide vidinate poolt vahetavate sõnumite andmeelemendid seotaks erinevate ontoloogia terminitega, mis võimaldaks sõnumite sisu masinloetavaks ja –arusaadavaks muuta, nii et saadetud sõnumitest oleks võimalik korjata kokku kõik vajalikud andmeelemendid, milleks oleks võimalik koostada uusi sõnumeid. See võimaldaks kombineerida erinevate vidinate poolt saadetud andmeid ja luua uusi sõnumeid erinevatest allikatest kombineeritud andmetest ning seejärel saata loodud sõnumid edasi nendele vidinatele, kelle jaoks on need andmed kasulikud. Lahendus vidinatevahelise koostöö hõlbustamiseks realiseeriti kasutades raamistikku OpenAjax Hub, mis on keskne sõnumite jaotur (hub ing. k.) lubamaks erinevatel vidinatel jaoturi külge kinnituda ja jaoturi kaudu omavahel sõnumeid vahetada. Jaoturi kasutamine võimaldab küll vidinatel omavahel sõnumeid vahetada, kuid ei lahenda probleemi, kui vidinad kasutavad sõnumite vahetamiseks erinevaid andmeformaate ja –struktuure. Lahendusena realiseeriti magistritöö raames eraldiseisev vidin (nimega Transformatsioonividin ehk Transformer Widget ing. k.), mis ühendub jaoturi külge ja agregeerib andmeelemente kõikidest sõnumitest, mida vidinad välja saadavad, ning genereerib uusi sõnumeid agregeeritud andmeelementidest, mida saab saata nendele vidinatele, mis oskavad kogutud andmeid vastu võtta ja neid kasutada. Magistrtöö raames defineeriti hulk reegleid, millega on võimalik kirjeldada sõnumite sisu ja määrata iga sõnumis esinev andmeelement vastavusse ontoloogia terminiga. Nende reeglite põhjal on võimalik luua rakenduse konfiguratsioone, mille põhjal transformatsioonividin oskab vidinate poolt saadetud sõnumeid interpreteerida ja neist andmeelemente koguda, mille põhjal uusi sõnumeid genereerida. Transformatsioonividina kasutatavust testiti näidisrakenduse peal, mis koosnes kolmest vidinast, mis omavahel otse suhelda ei osanud. Testi eesmärk oli teha kindlaks, kas transformatsioonividinat on võimalik sellelaadsete stsenaariumite puhul kasutada, kus olemasolevad vidinad ei saa üksteiste poolt saadetud sõnumitest aru. Testi käigus loodi näidisrakendusele sõnumite konfiguratsioon, mis kirjeldas vidinate poolt saadetud sõnumite semantika ja struktuuri, mis võimaldas transformasioonividinal vidinate poolt saadetud andmeid transformeerida vidinatele arusaadavale kujule, nii et kui üks vidin saatis sõnumi, mis sisaldas andmeid, mida mõni teine vidin oskas kasutada, siis transformatsioonividin genereeris saadud andmetest uue sõnumi ja saatis selle edasi vastavale vidinale. Näidisrakenduse test oli edukas ja kinnitas transformatsioonividina kasulikkust selliste probleemide lahendamisel.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Infotehnoloogia
Juhendaja(d)
Peep Küngas
Kaitsmise aasta
2010
 
PDF