Konami koodiga veebilehtede automaatiseeritud leidmine vaadeldes nende brauseriteüleseid erinevusi

Nimi
Risko Ruus
Kokkuvõte
Kaesolev bakalaureusetoo sisaldab endas automatiseeritud lahendust veebilehtedest Konami koodi leidmiseks. Lisaks vaadeldakse tuvastatud lehekulgede uhilduvust erinevate veebilehitsejatega. Konami kood on sisendkombinatsioon (Ŗ Ŗ « « © Ø © Ø B A), mis parineb jaapani mangutootja Konami 1986 aasta videomangust Gradius. Tanapaeval on internetis palju veebilehti, mis sisaldavad endas samuti Konami koodi. Lehekulje kulastajal on voimalik sisestada kombinatsioon oma arvuti klaviatuurilt, mille tulemusena kuvatakse arvutiekraanile lehe varjatud sisu. Tihtilugu on sellised veebilehed arendatud erinevate tehnoloogiate kogumit AJAX kasutades, mis voimaldab muuta lehekulje dokumendi-mudelit (DOM) ilma lehte uuesti laadimata. Veebilehtedel esineb aga tihti veebibrauseriteuleseid uhilduvusprobleeme ning kaesolevas toos uurimegi kui palju automaatselt tuvastatud Konami koodiga veebilehtedest tootab nii Mozilla Firefox, Internet Explorer kui ka Google Chrome brauseritel. Toos viiakse labi eksperiment alexa.com portaali andmetel pohineva 100 000 maailma populaarseima veebilehe uurimiseks. Selleks oleme ehitanud rakenduse kasutades Java programmeerimiskeelt ning veebilehtede testimiseks loodud raamistikku WebDriver. Oleme seadnud uheks eesmargiks leida nende 100 000 veebisaidi seast voimalikult palju uusi Konami koodiga lehekulgi Eksperimendi tulemusena leidsime automaatselt 60 uut Konami koodiga lehekulge. Nendest 33 leidsime automaatselt ning 27 pool-automaatselt eksperimendi vahetulemuste kasitsi labivaatamise kaigus. Antud tulemuste uurimise jarel selgus, et veebilehitsejates Mozilla Firefox ning Google Chrome tootavad Konami koodiga veebilehed vordvaarselt hasti, kuid Internet Explorer ei suuda kuvada Konami koodiga varjatud saladust peaaegu pooltelt tuvastatud veebilehtedelt. 35 Meie too vaartuslikuks avastuseks voib lugeda automatiseeritud lahenduse loomist Konami Koodide leidmiseks ning 60 uue Konami koodi sisaldava veebilehe leidmist. Varem teadaolevad 91 URLi olid seni avastatud kasitsi ning uldsusele teada vaid 91. Lisaks naeme neid tuvastatud veebilehti voimaliku materjalina brauseriteuleste funktsionaalsete erinevuste pohjalikumaks uurimiseks.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Infotehnoloogia
Juhendaja(d)
Peep Küngas
Kaitsmise aasta
2011
 
PDF