Mindsensors arvuti kontrolleri kasutamine koolirobootika komplektiga

Nimi
Tambet Artma
Kokkuvõte
Reaalained ei ole eriti populaarsed koolides aga IT sektor nõuab pidevalt uusi töötajaid. Töötajate puuduse tõttu on oluline tekitada huvi reaalainete õppimise vastu. Üks võimalus on kasutada NXT robotite komplekte. Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks on tutvustada firma Mindsensors poolt toodetavat arvuti kontrollerit ja luua õppematerjalid selle seadme käsitlemise kohta. Töö on jaotatud kolmeks peatükiks. Esimene peatükk annab ülevaate kasutajaliidesseadmete klassist, sinna klassi kuuluvate seadmete olemusest ja nende kasutusaladest. Teises töö osas kirjeldatakse firma Mindsensorsi poolt toodetava arvuti kontrolleri tööpõhimõtet, LEGO MINDSTORMS NXT komplektiga ühendamist ja selle programmeerimise algtõdesid. Kolmandas peatükis on komplekteeritud erineva tasemega huvitavad ülesanded ja antud ka nende lahendused.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Infotehnoloogia
Juhendaja(d)
Anne Villems, Taavi Duvin
Kaitsmise aasta
2011
 
PDF