LEGO MINDSTORMS NTX robootikakomplektiga ühilduva jõuanduri tutvustus ja ülesanded

Nimi
Arvi Kiik
Kokkuvõte
Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks oli eestikeelse õppematerjali koostamine tutvustamaks USA firma Vernier poolt toodetud jõuandurit, mida saab kasutada tulevikus koolides õppematerjali koostamisel ning huvitavamaks muutmisel. Kuna antud jõuandur on ühilduv spetsiaalse vaheliidese abil LEGO MINDSTORMS NXT õpikomplektis asuva NXT juhtplokiga, siis sobib antud töö materjal hästi kasutamiseks nii füüsika, robootika tundidesse kui ka robootika ringidesse. Esimene peatükk andis ülevaate jõust ja selle olemusest looduses. Selgitasin lahti jõu leidmise valemi ning mõõtühiku. Kuna anduri kasutamisega tuli töösse palju uusi termineid ja mõisteid, siis selgitasin ka neid. Peatüki lõpuosas andsin ülevaate jõuanduri ehituspõhimõttest. Teises peatükis keskendusin konkreetselt Vernier jõuandurile. Kirjeldasin selle tööpõhimõtet, kasutamise võimalusi, kaasasolevaid komponente ja programmeerimist LEGO MINDSTORMS Education NXT v2.0 keskkonnas. Viimane peatükk sisaldab endas kolme erineva raskusastmega ülesandeid, mida eelnevalt omandatud materjali põhjal lahendada saab. Kolm esimest ülesannet võimaldavad läbi viia lihtsaid, kuid näitlikke ja huvitavaid katseid ning sobivad seetõttu rohkem füüsika- ja ringitundidesse. Neljas ja viies ülesanne sobivad rohkem informaatika tundidesse, kuna neis kasutatakse programmeerimisel ka keerulisemaid loogika elemente.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Infotehnoloogia
Juhendaja(d)
Anne Villems, Taavi Tuvin
Kaitsmise aasta
2011
 
PDF