Vabavaraliste sisuhaldussüsteemide kasutajasõbralikkus

Nimi
Taavi Pauskar
Kokkuvõte
Internetis on saadaval palju aktiivselt arendatavaid vabavaralisi sisuhaldussüsteeme (CMS – Content Management System). Paljud neist on võimalusterohked ja võimaldavad väga suurt oma vajaduste järgi kohandamist, ning neile arendatakse aktiivselt ka laiendusi ja lisasid. Sisuhaldussüsteemi paigaldamine oma serverisse on muudetud lihtsaks ja kiireks, siis antud töö eesmärgiks on uurida, kui lihtsalt on sisuhaldussüsteemi haldamise pool lahendatud, ehk kui kasutajasõbralik on üks sisuhaldussüsteem ühe veebilehe haldajale. Kasutajasõbralikkuse all peame silmas kasutatavust (usability) ja kasutaja-kogemust (user experience). Kuna paljudes sisuhaldussüsteemides on võimalik administreerimisliidese välimust muuta, siis vastavas töös keskendume vaikimisi määratud välimusele. Töö käigus koostatakse esmalt sisuhalduse kasutajasõbralikkuse hindamiseks kriteeriumid, seejärel viiakse läbi nelja sisuhaldussüsteemi (WordPress 3.1, Joomla 1.6.1, Drupal 7.0 ja CMSMadeSimple 1.9.4.1) peal hindamine, analüüsides nende kasutajasõbralikkust. Töös kirjeldatakse ühe veebilehe haldamisel põhilised operatsioonid, seejärel hinnatakse kui efektiivselt nende operatsioonide läbiviimine on lahendatud. Töö eesmärgiks on anda ülevaade levinumate vabavaraliste sisuhaldussüsteemide administreerimisliideste kasutajasõbralikkusest ja tuua välja üldised puudused, millega pole kasutajaliideste loomisel arvestatud.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Infotehnoloogia
Juhendaja(d)
Gunnar Nellis
Kaitsmise aasta
2011
 
PDF