Veebiteenuste kasutamine SQL Anywhere andmebaasis

Nimi
Sander Ott
Kokkuvõte
Bakalaureusetöö eesmärk on koostada õppematerjalid, mis õpetaksid Andmebaaside kursusel olevatele tudengiteke kuidas kasutada veebiteenuseid. Töö on jagatud nelja põhilisse peatükki. • Sybase ja SQL Anywhere tutvustus, • veebiserveri ja veebiteenuste loomine ja nende kasutamine veebilehitsejas, • näite ülesannete tegemine, • tudengi andmebaasi hindamine. Esimeses peatükis kirjeldatakse lühidalt Sybase ja SQL Anywhere ajalugu ning antakse ülevaade seisust tänapäeval. Selle peatüki eesmärk on näidata, et Sybase on pika ajalooga usaldusväärne ettevõte. Teises peatükis on seletatud kuidas käivitada ja sulgeda SQL Anywhere’i sisse ehitatud http serverit. Kirjeldatakse veebiteenuste loomissüntaksit, koostatakse mõned näite veebiteenused ja näidatakse kuidas veebilehitsejas andmebaasi andmeid näha saab. Kolmandas peatükis tutvustetakse andmebaasi mudeleid, mida kasutatakse Andmebaaside kursusel. Luuakse näite veebiteenused, näiteks andmebaasi tabeli kuvamine veebilehitsejas või uute andmete sisestamine andmebaasi. Viimases peatükis näidatakse mugavat võimalust tudengi andmebaasi hindamiseks. Selleks tuleks luua funktsioonide ja veebiteenuse komplekt, mis muudab veebilehitseja interaktiivseks sql’iks. Sellega tekib õppejõududel mugav võimalus sisestada juba olemasolevaid kontrollfunktsioone tudengi andmebaasi ja seeläbi kontrollida tudengi andmebaasi õigsust. Autori hinnangul ei ole andmebaasile veebirakenduste loomine kasutades vaid sql’i parim lahendus, kuid õppeeesmärkidel on see lihtne viis loomaks andmebaasile mingigisuguse kasutajaliidese. See on aga autori arvates väga oluline äratamaks tudengites suuremat huvi andmebaaside vastu.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Vambola Leping
Kaitsmise aasta
2011
 
PDF