Sarnasuse mõju viitamise mustritele teaduslikes kogukondades

Nimi
Svetlana Vorotnikova
Kokkuvõte
Indiviidid kipuvad looma sidemeid pigem nende isikutega, kellega neil on sarnaseid huvisid või muud ühist. Bibliomeetria kontekstis avaldub sama põhimõte viitamise mustrites - artiklites viidatakse muuhulgas ka autorite endi ning nende koostööpartnerite artiklitele. Eelneva valguses on käesoleva töö eesmärgiks projekteerida bibliomeetrilised indikaatorid, mis võimaldaks meil arvestada sarnasuse mõju teadlaste ning teadusasutuste hindamisel. Konkreetsemalt defineeritakse käesolevas töös sarnasuse alusel kärbitud ja kaalutud versioonid viidete arvu meetrikale. On ilmselge, et sarnasust arvestavad meetrikad annavad kõrgema hinnangu kogukondadele, kus on tava viidata eelkõige teiste kogukondade autorite artiklitele. Samuti kirjeldatakse ning analüüsitakse antud töös viitamise mustreid, mis tuvastati kirjeldatud meetrikate rakendamisel viidete võrgule kolme erineva teadlaste kogukonna puhul.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Infotehnoloogia
Juhendaja(d)
Luciano García Bañuelos
Kaitsmise aasta
2011
 
PDF