Lükkamis- ja tõmbamispõhine andmete edastus AJAX rakendustes.

Nimi
Mihkel Jõhvik
Kokkuvõte
Veebipõhistes rakenduses on populaarsust kogunud AJAX ja COMET tehnoloogiad, mis võimaldavad luua interaktiivseid veebirakendusi. COMET funktsionaalsuse saavutamiseks on mitu meetodit, nimelt pikk päring ning lükkamine. Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks on võrrelda neid erinevaid tehnoloogiaid raamistikus, mille lõid Ali Mesbah et al., kes võrdlesid AJAX-it ning pikka pärimismeetodit oma artikklis „Performance Testing of Data Delivery Techniques for AJAX Applications“. Bakalaureusetöös loodi uus lükkamispõhine test ning võrreldi selle jõudlust teiste raamistikus olevate testidega. Tulemused näitasid, et lükkamispõhine rakendus kasutas väga vähe TCP pakette ning omas väikest latentsust, keskmiselt 1305ms. Samas oli CPU kasutus kõrge ning mõned teated ei jõudnud kasutajani. Tänu nendele tulemustele, arvestades ka teisi lükkamispõhise meetodi puudujääke, leidis autor, et lükkamispõhise meetodi kasutamine pika päringu asemel ei ole kirjutamise hetkel õigustatud.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Peep Küngas
Kaitsmise aasta
2011
 
PDF