Turvariskide modelleerimine süsteemi disaini etapis SecureUML-i vastavusse viimine ISSRM domeenimudeliga

Nimi
Mohammad Jabed Morshed Chowdhury
Kokkuvõte
Turvatehnika disain on üks olulisi süsteemiarenduse komponente. Ta peaks läbima tervet süsteemiarendusprotsessi. Kahjuks pööratakse talle paljudel juhtudel tähelepanu ainult süsteemi arendamise ja haldamise ajal. Paljud turvalise modelleerimise keeled (näiteks Misuse Case, Secure Tropos) aitavad turvariskejuba nõuete analüüsi etapil hallata. Käesolevas magistritöös vaatleme modelleerimisvahendeid (pahateoskeemid ja SecureUML), mida kasutatakse süsteemi disainil. Täpsemalt, me uurime, kuivõrd need vahendid toetavad infosüsteemide turvariskide haldust (Information Systems Security Risks Management, ISSRM). Töö tulemuseks on tabel, mis seab pahateoskeemid ning SecureUML-keele konstruktsioonid ISSRM domeeni mõistetega omavahel vastavusse. Me põhjendame oma analüüsi ning valideerime saadud tulemusi mitmel illustratiivsel näitel. Me loodame, et saadud tulemused aitavad arendajatel paremini aru saada, kuidas turvariske süsteemi disainietapil arvesse võtta. Peale selle, nende keelte analüüs ühisel kontseptuaalsel taustal annab tulevikus võimaluse neid keeli korraga kasutada ning loodud mudeleid ühest keelest teise teisendada.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Informaatika
Juhendaja(d)
Raimundas Matulevicius
Kaitsmise aasta
2011
 
PDF