Süsteemi turvalisuse arendamine kasutades äriprotsesside modelleerimist

Nimi
Olga Altuhhova
Kokkuvõte
Äriprotsesside arusaam ja modeleerimine on üks olulisematest aspektidest iga tänapäevase süsteemi arendamisel. Infosüsteemide modeleerimise jaoks on loodud erinevad käsitlused ning üks nendest on äriprotsesside modeleerimisnotatsioon. BPMN aitab äriprotsesse kirjeldama, modelleerima ja optimeerima, kuid väiksemal määral aitab arusaama kuidas saab selle käsitluse raames juhtida äriprotsesside turvalisust ning analüüüsida infosüsteemi turvariske. See aspekt muutub kaasaegsetes infosüsteemides veel komplitseeritumaks kuna turvatud süsteemi loomiseks peavad nii äriprotsessid kui ka turvalisuse küsimused olema vaadeldud parallellselt - koostoimes. Selle uurimistöö eesmärgiks on analüüsida BPMN ja infosüsteemi turvariskide juhtimise vastastikus kaasmõju. BPMN’i võtmeaspektide väljaselgitamiseks ja antud modelleri turvanäitajate, riskide ja riskide juhtimise aru saamiseks antud töös on rakendatud struktureeritud lähenemine. Töös uuritakse kuidas modeller saab BPMN’i abil väljundada turvatud süsteemi komponente, riske või riskide juhtimist. Töös ühtlustatakse BPMN keele põhikonstruktsioonid ISSRM mudeli kontseptiga. Antud uurimistöös BPMN-i käsitluse rakendatavus on vaadeldatud interneti kaupluse näitel. Meie uurimistöö pakkub infosüsteemi analüütikule või arhitektile võimalust mõistma äriprotsesse ja turvakomponente ühe modeleerimiskeele abil, ja analüüs on tehtud ainult esimesel keele tasemel vaadeldes Descriptive modelling. Sellega avatakse ka uurijal võimalus tulevikus tuua paralelle erinevate modeleerimise keelte vahel et uurida ISSRM perekonda kuuluvate mudelite loomises patterne.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Raimundas Matulevičius
Kaitsmise aasta
2011
 
PDF