Matemaatikaolümpiaadide portaali andmebaasi ja kasutajaliidese arendamine

Nimi
Karl-Martin Ilves
Kokkuvõte
Eesmärk oli valmistada kaasaegne matemaatikaolümpiaadide portaal, kus administraatorid saavad võrreldes portaali eelkäiaga mugavamalt tulemusi sisestada, muuta ja vajadusel ka kustutada. Eesmärkidest sai täidetud kõik andmete lisamise, muutmise ja kustutamisega seonduv, kusjuures antud protseduurid muutusid administraatoritele lihtsalt ning kiirelt teostatavaks. Valmis ka tulemuste otsingusüsteem, mis lubab võistluse, aasta, klassi ja kooli järgi tulemusi otsida ning sorteerida. Kuigi esialgu ei olnud plaanis ülesannetega seoses käesoleva bakalaureuse töö raames midagi ette võtta, sooviti töö käigus ka võimalust, et punkte vaadates saab näha, mis ülesande eest need pandud on. Lõppkokkuvõttes suudeti ka see funktsionaalsus realiseerida. Valminud portaali puudusteks on kliendi ja serveri suhtluse puudulik optimeerimine ning vähene testimine, mistõttu võib ette tulla üksikuid vigu, millest ei olda veel teadlikud. Kokkuvõttes sai loodud matemaatikaolümpiaadide portaal, mis täidab soovitud funktsionaalsuse ning samas lubab tulevikus mugavalt portaali edasi arendada. Loodud on tugev põhi, kuhu saab tulevikus ehitada mahukama ja põhjalikuma olümpiaadide tulemuste keskuse.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Härmel Nestra
Kaitsmise aasta
2011
 
PDF