Säutsude taaspostitamise käitumise analüüs kasutades teemamudeleid

Nimi
Jose Santos
Kokkuvõte
Igapäevase eluga põimunud virtuaalsed sotsiaalvõrgustikud omavad üha kasvavat rolli sotsiaalsetes ja ärilistes nähtustes. Microblogging teenused nagu Twitter mängivad olulist rolli Interneti infovahetuses, muutes võimalikuks sõnumite leviku minutitega. Käesolevas uurimuses analüüsitakse korduvalt edastatavate sõnumite (retweet) levikut Twitteris. Kasutades Latent Dirichlet Allocation mudelit teemade eristamiseks näitame, et kasutajate ja sõnumites sisalduvate teemade vaheline suhteline kaugus on lühem korduvalt edastatavatel sõnumitel. Kasutades otsustuspuid hindame teemapõhise retweet mudeli täpsust ja kasulikkust. Töö tulemusena näitame, et teemapõhine mudel on tugevama ennustusvõimega võrreldes baseline mudelitega, millest lähtuvalt väidame, et antud lähenemine on sobiv korduvalt edastavate sõnumite ennustamiseks ning edasiseks arenduseks.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Infotehnoloogia
Juhendaja(d)
Marlon Dumas
Kaitsmise aasta
2011
 
PDF